ALGEMENE MUZIEKLEER

De cursus algemene muziekleer verschaft je onder andere kennis en inzicht op het gebied van intervallen, toonladders, drie- en vierstemmige akkoorden en eenvoudige harmonieleer. Ook elementaire zaken als de notatie in de g- en f-sleutel, maat en ritme, tempo en dynamiek komen aan bod.

De cursus wordt gegeven door diverse docenten

Mededelingen

tel. BUITEN GEBRUIK

Het telefoonnummer 023-5441637 is i.v.m. kantoorverhuizing tijdelijk niet bereikbaar.

PRIVACY

Lees hier ons privacybeleid.

Facebook