ALGEMENE MUZIEKLEER

De cursus algemene muziekleer verschaft je onder andere kennis en inzicht op het gebied van intervallen, toonladders, drie- en vierstemmige akkoorden en eenvoudige harmonieleer. Ook elementaire zaken als de notatie in de g- en f-sleutel, maat en ritme, tempo en dynamiek komen aan bod.

De cursus wordt gegeven door diverse docenten

Mededelingen

2e PAASDAG

Op 2e Paasdag (22 april 2019) is Tune Up Muziekpunt gewoon open en gaan alle reguliere muzieklessen door.

tel. BUITEN GEBRUIK

Het telefoonnummer 023-5441637 is i.v.m. kantoorverhuizing tijdelijk niet bereikbaar.

PRIVACY

Lees hier ons privacybeleid.

Facebook