Privacyverklaring

Tune Up Muziekpunt werkt zijn servicevoorwaarden en privacybeleid bij in het kader van zijn bedrijfsactiviteiten en om te voldoen aan nieuwe Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming (Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna ‘AVG’). Lees onze algemene voorwaarden en ons privacybeleid waarin wordt beschreven hoe we uw gegevens verzamelen, gebruiken en delen in het kader van de bedrijfsvoering van Tune Up Muziekpunt.

Tune Up Muziekpunt kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Tune Up Muziekpunt , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Tune Up Muziekpunt verstrekt en ook overigens worden uw gegevens verwerkt, dat kan althans, bij uw bezoek aan de website van Tune Up Muziekpunt. Tune Up Muziekpunt kan onder meer - en in de regel zal het bij de gegevens volgens opsomming hierna blijven- de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw geboortedatum en plaats
- Geslacht
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer(s)
- Uw e-mailadres(sen)
- Uw IP-adres(sen) en MAC-adres(sen)
- Uw bankrekeninggegevens

Tune Up Muziekpunt verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch en/of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met u op te kunnen nemen in het kader van een succesvolle uitoefening van bedrijfsactiviteiten zoals omschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK- dossiernummer 34085554, Stephensonstraat 43, 2014KC Haarlem) en niet te vergeten om met u - inclusief de voorbereiding daarvan en aanloop daarnaartoe- een overeenkomst te sluiten, bijvoorbeeld, doch niet daartoe beperkt, een overeenkomst tot verkrijgen/afname van muzieklessen of het huren van studio- c.q. opnameruimte(n) of afnemen van overige services op muziekgebied, zie uitgebreider hieronder, volgende alinea.
In het kader van bijvoorbeeld zo een overeenkomst zal er bijvoorbeeld in praktische zin regelmatig contact nodig zijn met betrekking tot lesplanningen, presentaties, voorspeeldagen en andere extra activiteiten, lesevaluaties, lesannuleringen, les- en studiemateriaal, studioreserveringen c.q. - annuleringen, wetenswaardigheden, nieuwsbrieven, werving, promotie en reclame, algemene communicatie*, financiële administratie etc., of als u Tune Up Muziekpunt zelf verzoekt om u telefonisch of per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Tune Up Muziekpunt verwerkt uw bankrekeninggegevens ten behoeve van incasso uitsluitend in geval van een met u gesloten les- en/of studiohuur en/of service-overeenkomst zoals vermeld in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en uitsluitend na machtigingsakkoord uwerzijds.
Daarnaast kan Tune Up Muziekpunt uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst bestaande uit het aanbieden van producten zoals beschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK- nummer 34085554) zoals het ter beschikking stellen van muzieklessen, het verhuren van studio- c.q. opnameruimte(n) en het verlenen van overige services op muziekgebied.

*Overigens zullen wij u niet (langer) ongevraagd nieuwsbrieven, promotie-, wervings- en reclamemateriaal toezenden. Onder de AVG is dat niet langer toegestaan, tenzij u aangeeft prijs te stellen op toezending.

Tune Up Muziekpunt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Tune Up Muziekpunt verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en in geen geval worden uw gegevens gedeeld, laat staan tegen vergoeding, met derden voor commerciële doeleinden, denk bijvoorbeeld aan Direct Marketing.

Op de website van Tune Up Muziekpunt worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tune Up Muziekpunt gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Tune Up Muziekpunt maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Tune Up Muziekpunt bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google is aangesloten bij het EU-U.S. Privacy Shield en het Swiss-US Privacy Shield Framework, zoals geformuleerd door het U.S.- ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens uit landen in de Europese Unie en Zwitserland.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Tune Up Muziekpunt te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Tune Up Muziekpunt heeft hier geen invloed op.

Tune Up Muziekpunt heeft Google geen toestemming gegeven om via Tune Up Muziekpunt verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@tuneup.nl. Tune Up Muziekpunt zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Tune Up Muziekpunt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Tune Up Muziekpunt maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Op de website van Tune Up Muziekpunt wordt op dit moment geen gebruik gemaakt van zogeheten ‘cookies’. ‘Cookies ‘zijn tekstbestandjes die op de harde schijf van uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst door een website die u bezoekt. Hierin wordt informatie over uw bezoek opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. Soms kan ook een andere website de cookies lezen; ook kan die er informatie in opslaan.

Voor zover Tune Up Muziekpunt in de toekomst gebruik zal maken van ‘cookies’, kunt u plaatsing ervan weigeren door de cookie-instellingen in uw browser aan te passen. De meeste browsers wijzen u de weg, hoe een en ander te effectueren. Keerzijde van weigering van plaatsing van cookies kan zijn, dat u onze website niet (volledig) zult kunnen gebruiken.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Tune Up Muziekpunt verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Tune Up Muziekpunt op via info@tuneup.nl.
Www.tuneup.nl c.q. www.tuneupmuziekpunt.nl c.q. www.dikkewanden.nl is een website van Tune Up Muziekpunt. Tune Up Muziekpunt is als volgt te bereiken:

Postadres: Stephensonstraat 43 – 2014 KC Haarlem
Vestigingsadres: Stephensonstraat 43 – 2014 KC Haarlem
Kamer van Koophandel: 34085554 (Inschrijvingsnummer handelsregister)
Telefoon: 023 5441637
E-mailadres: info@tuneup.nl

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring ten allen tijde te wijzigen.