Inschrijfformulier 2023/2024

Vul hieronder je gegevens in om je in te schrijven bij Tune Up Muziekpunt.
Elk seizoen dient de leerling zich opnieuw in te schrijven.

Iedereen* begint met de unieke startlessen. Lees hier wat dat allemaal inhoudt.
* leskaarten uitgezonderd

Na het invullen en verzenden van een inschrijfformulier ontvangt u een bevestiging met PDF op het door u opgegeven e-mail adres. (Ouder/Voogd ontvangt deze eveneens indien van toepassing)

Bij nieuwe aanmeldingen wordt er contact met u opgenomen en in gezamenlijk overleg wordt er een lesafspraak gemaakt.

Gegevens cursist

Naam ouder/voogd (indien minderjarig)

Selecteer Cursus

Selecteer Lesduur

Selecteer eerst een cursus.

Selecteer Lesfrequentie

Selecteer eerst een lesduur.

Beschikbaarheid

Geef, liefst zo uitgebreid mogelijk, aan op welke doordeweekse dagen en tijden je beschikbaar bent

Voorkeur Docent

Geef aan indien je een voorkeur hebt voor een docent
Bij welke docent heb je vorig seizoen les gehad?

Over jou

Geef aan wat je muzikale voorkeur is. En of je al eerder les hebt gehad of ervaring met muziek maken
Je docent neemt zelf contact met je op om de voortzetting van de lessen af te spreken. Indien je graag van een andere docent les wilt kunnen we dit in overleg bespreken. Neem in dit geval even contact met ons op.

Betaling Lesgeld

Zie hier wanneer de betalingstermijnen zijn.

Opmerking

Machtiging

Hierbij machtig ik Tune Up, met ingang van datum van inschrijving tot schriftelijke wederopzegging, het les- en/of cursusgeld op vaste tijdstippen van mijn bankrekening over te schrijven naar bankrekeningnummer NL72 INGB 0004 3319 08 t.n.v. Tune Up W E S en ga ik akkoord met eventuele wijzigingen met betrekking tot de les- en/of cursusbijdragen. Indien ik het niet eens ben met de door Tune Up verrichtte afschrijving kan ik dit binnen 56 dagen aan mijn bank kenbaar maken.


Hierbij verklaar ik dat het formulier volledig en naar waarheid is ingevuld en akkoord ga met de Algemene voorwaarden en het privacybeleid.

(let op: onze mails kunnen in uw spambox terecht komen)