Inschrijfformulier 2019/2020

Vul hieronder je gegevens in om je in te schrijven bij Tune Up Muziekpunt.
Elk seizoen dient de leerling zich opnieuw in te schrijven.

Iedereen begint met een unieke startmaand. Elk seizoen opnieuw wordt de leerling de gelegenheid geboden om gedurende 1 tot 4 lessen te kijken of de leraar, het instrument en de lessen (nog steeds) aanspreken en of muziekles ook logistiek (nog steeds) praktisch en/of haalbaar is.
Deze lessen zijn niet gratis maar naar rato tegen kostprijs, afhankelijk van lesvorm en lesduur.

Na de startmaand dient te worden besloten of de lessen wel of niet zullen worden voortgezet. Ga je na de 4 ‘startlessen’ door, dan wordt je geacht het lopende cursusjaar af te maken. Wanneer je besluit niet door te gaan, is uitsluitend lesgeld verschuldigd voor de genoten 'startlessen'.

Na het invullen en verzenden van een inschrijfformulier ontvangt u een bevestiging met digitaal inschrijfformulier op het door u opgegeven e-mail adres. (Ouder/Voogd ontvangt deze eveneens indien van toepassing)

Bij nieuwe aanmeldingen wordt er contact met u opgenomen en in gezamenlijk overleg wordt er een lesafspraak gemaakt.

Gegevens cursist

Naam ouder/voogd

Selecteer Cursus

Selecteer Lesduur

Selecteer eerst een cursus.

Geschiedenis

Ja, ik heb eerder een instrument bespeeld?
Ja, ik heb eerder les bij Tune Up Muziekpunt gehad?

Beschikbaarheid

Ik kan onmogelijk les volgen op:

Betaling Lesgeld

Opmerking

Machtiging

Hierbij machtig ik Tune Up, met ingang van datum van inschrijving tot schriftelijke wederopzegging, het les- en/of cursusgeld op vaste tijdstippen van mijn bankrekening over te schrijven naar bankrekeningnummer NL72 INGB 0004 3319 08 t.n.v. Tune Up W E S en ga ik akkoord met eventuele wijzigingen met betrekking tot de les- en/of cursusbijdragen. Indien ik het niet eens ben met de door Tune Up verrichtte afschrijving kan ik dit binnen 56 dagen aan mijn bank kenbaar maken.


Hierbij verklaar ik dat het formulier volledig en naar waarheid is ingevuld en akkoord ga met de Algemene voorwaarden en het privacybeleid.

Mededelingen

HERFSTVAKANTIE

Van zaterdag 19 oktober t/m zondag 27 oktober zijn er geen reguliere muzieklessen bij Tune Up Muziekpunt i.v.m. de herfstvakantie.

Tune Up Muziekpunt is wel geopend voor studioverhuur en eventuele inhaallessen.

INCASSO SEPT/OKT

Doorgaans vindt de eerste incasso van het cursusjaar plaats in oktober. Dit in verband met het verwerken van alle inschrijfformulieren en het aanmaken van alle incasso's. Derhalve worden de contributies voor september en oktober tegelijkertijd afgeschreven.

Vertrouwende op jullie begrip met excuses voor het eventuele ongemak.

Facebook

Instagram

Tune Up Muziekpunt | Instagram