TARIEVEN & BETALING

Onderstaande jaartarieven zijn op basis van een volledig schooljaar. Dat zijn 40 (wekelijks) of 20 (tweewekelijks) ter beschikking gestelde lessen bij aanvang schooljaar 2021/2022.

Daarnaast staat het tarief per les wanneer je je voor het seizoen hebt ingeschreven.
Indien je later in het schooljaar start met de lessen dan kun je dit tarief per les vermenigvuldigen met het aantal resterende lessen (zie kalender).
Het bedrag kun u vervolgens in één keer, of in termijnen per automatische incasso betalen.

In verband met de ontvangst en verwerking van de inschrijfformulieren voor seizoen 2021/2022 en het aanmaken van de daaraan gekoppelde incassobestanden, kan het voorkomen dat de incasso's voor september (en mogelijk oktober) vertraging oplopen.

Vertrouwende op jullie begrip met excuses voor het eventuele daarmee samenhangende ongemak.

wekelijks les

tot 21 jaar vanaf 21 jaar tot 21 jaar vanaf 21 jaar
priveles (wekelijks) per jaar (40 lessen) per les*
60 minuten € 1.650 € 1.872 € 41,25 € 46,80
50 minuten € 1.419 € 1.602 € 35,475 € 40,05
45 minuten € 1.290 € 1.464 € 32,25 € 36,60
40 minuten € 1.164 € 1.320 € 29,10 € 33
30 minuten € 918 € 1.041 € 22,95 € 26,025
20 minuten € 759 € 858 € 18,975 € 21,45
         
duoles (wekelijks)** per jaar (40 lessen) p.p. per les p.p. *
60 minuten € 948 € 1.071 € 23,70 € 26,775
45 minuten € 852 € 966 € 21,30 € 24,15
30 minuten € 588 € 672 € 14,70 € 16,80
         
samenspel (wekelijks)** per jaar (40 lessen) p.p. per les p.p.*
60 min (3 personen) € 759 € 882 € 18,975 € 22,05
60 min (vanaf 4 personen) € 516 € 636 € 12,90 € 15,90
90 min (3 personen) € 930 € 1.053 € 23,25 € 26,325
90 min (vanaf 4 personen) € 660 € 783 € 16,50 € 19,575
90 min (ca. 12 personen)*** € 393 € 513 € 9,825 € 12,825
         
theorie (wekelijks)** per jaar (40 lessen) p.p. per les p.p.*
60 min (3 personen) € 759 € 882 € 18,975 € 22,05
60 min (vanaf 4 personen) € 516 € 636 € 12,90 € 15,90* op basis van seizoenscontract.
** tarief is per persoon.
***
tarief voor bigband en groot koor.
N.B.: Leerlingen die al instrumentale of vocale les hebben bij Tune Up Muziekpunt en daarbij bandles/samenspel willen genieten 25% korting op het geldende bandles tarief.

tweewekelijks les

tot 21 jaar vanaf 21 jaar tot 21 jaar vanaf 21 jaar
priveles (tweewekelijks) per jaar (20 lessen) per les*
60 minuten € 1.038 € 1.182 € 51,90 € 59,10
50 minuten € 906 € 1.029 € 45,30 € 51,45
45 minuten € 831 € 966 € 41,55 € 48,30
40 minuten € 759 € 858 € 37,95 € 42,90
30 minuten € 594 € 672 € 29,70 € 33,60
20 minuten € 411 € 465 € 20,55 € 23,25
         
duoles (tweewekelijks)** per jaar (20 lessen) p.p. per les p.p.*
60 minuten € 624 € 708 € 31,20 € 35,40
45 minuten € 516 € 582 € 25,80 € 29,10
30 minuten € 366 € 417 € 18,30 € 20,85
         
samenspel (tweewekelijks)** per jaar (20 lessen) p.p. per les p.p.*
60 min (3 personen) € 471 € 552 € 23,55 € 27,60
60 min (vanaf 4 personen) € 330 € 393 € 16,50 € 19,65
90 min (3 personen) € 576 696 € 28,80 34,80
90 min (vanaf 4 personen) € 441 504 € 22,05 25,20
90 min (ca. 12 personen)*** € 270 € 330 € 13,50 € 16,50
         
theorie (tweewekelijks)** per jaar (20 lessen) p.p. per les p.p.*
60 min (3 personen) € 471 € 552 € 23,55 € 27,60
60 min (vanaf 4 personen) € 330 € 393 € 16,50 € 19,65* op basis van seizoenscontract.
** tarief is per persoon.
***
tarief voor bigband en groot koor.
N.B.: Leerlingen die al instrumentale of vocale les hebben bij Tune Up Muziekpunt en daarbij bandles/samenspel willen genieten 25% korting op het geldende bandles tarief.

Wisseltarief
Als een leerling die zich heeft opgegeven voor tweewekelijks les zelf zorgt voor een leerling waarmee hij wekelijks bij dezelfde docent op dezelfde dag en lestijd kan afwisselen, dan geldt voor beiden het halve tarief van het wekelijkse lestarief.

Als voorbeeld:
30 minuten eens in de twee weken kost normaal € 594 per jaar (leerling is onder de 21 jaar).
Mét wisselleerling betaal je beide de helft van het wekelijkse tarief voor 30 minuten (€ 918). Wat neerkomt op € 459 per persoon per jaar (leerlingen zijn onder de 21 jaar).

workshops & korte cursussen

tot 21 jaar vanaf 21 jaar
  per project p.p.
60 min (t/m 3 personen)** € 257,00 € 288,50
60 min (vanaf 4 personen)** € 226,50 € 257,00

** tarief is per persoon.


Workshops bestaan doorgaans uit 12 wekelijkse of tweewekelijkse lessen.

leskaarten & cadeauvouchers

tot 21 jaar vanaf 21 jaar
10-lessenkaart per kaart
30 minuten € 367 € 418
40 minuten € 418 € 469
45 minuten € 444 € 495
50 minuten € 469 € 520
60 minuten € 520 € 571
     
Cadeauvouchers per kaart
30 minuten privéles € 36,75 € 41,75
60 minuten privéles € 71,50 € 81,50Leskaarten & cadeauvouchers dienen ineens bij vooruitbetaling te worden voldaan.

betaling

De cursusgelden zijn altijd gebaseerd op de 40 ter beschikking gestelde lessen. En die 40 lessen zijn gespreid over een volledig cursusjaar (vakanties meegerekend) van september 2021 t/m augustus 2022.
De mogelijkheid om de cursusgelden gespreid te betalen is een extra faciliteit waarbij in 2 halfjaartermijnen, 4 opeenvolgende kwartalen of in 12 aaneengesloten maandtermijnen (van september 2021 t/m augustus 2022) kan worden voldaan. Houd er rekening mee dat bij gespreide maandbetaling ook in de vakantiemaanden geïncasseerd wordt.

De cursusgelden worden uit administratief oogpunt per automatische incasso geïnd. Bij principiële bezwaren tegen het afgeven van een incassomachtiging moet het cursusgeld bij aanvang van het cursusjaar in zijn geheel per vooruitbetaling worden voldaan.

wanneer je later in het cursusjaar start

Een leerling kan gedurende het cursusjaar op elk gewenst moment instappen.
De lesgeldberekening is in dat geval gebaseerd op het totaal aantal lessen vanaf de aanvangsdatum.

Bijvoorbeeld: als een leerling op 14 december met de cursus begint, zijn er nog 25 lessen te gaan en hoeft er dus alleen voor die 25 lessen betaald te worden (25/40e van het jaarbedrag).

Zie de kalender (witte getallen in de hoek) om snel te zien hoeveel lessen er nog resteren.
De mogelijkheid om de contributie gespreid in halfjaar- , kwartaal- of maandtermijnen te kunnen betalen, blijft gelden.

termijnen

Jaarlijks termijn 1 september 2021
     
Halfjaarlijks termijn 1 september 2021
  termijn 2 maart 2022
     
Per kwartaal termijn 1 september 2021
  termijn 2 december 2021
  termijn 3 maart 2022
  termijn 4 juni 2022
     
Per maand termijn 1 september 2021
  termijn 2 oktober 2021
  termijn 3 november 2021
  termijn 4 december 2021
  termijn 5 januari 2022
  termijn 6 februari 2022
  termijn 7 maart 2022
  termijn 8 april 2022
  termijn 9 mei 2022
  termijn 10 juni 2022
  termijn 11 juli 2022
  termijn 12 augustus 2022