Informatie

Les bij Tune Up Muziekpunt?

de hoofdpunten in het kort

Bij Tune Up Muziekpunt kun je op elk gewenst moment in het jaar starten met een cursus.

Heb je nog niet eerder les gehad? Vul dan het online inschrijfformulier in!
Hierop kun je aangeven dat het om een nieuwe aanmelding gaat en we nemen z.s.m. contact met je op om in gezamenlijk overleg een lesafpraak te maken.

De eerste 4 lessen vallen onder de zogenaamde startlessen (leskaarten uitgezonderd). Bij nieuwe aanmeldingen en de start van elk seizoen wordt de leerling de gelegenheid geboden om gedurende 1 tot 4 lessen te kijken of de leraar, het instrument en de lessen (nog steeds) aanspreken en of muziekles ook logistiek (nog steeds) praktisch en/of haalbaar is. Deze lessen zijn niet gratis maar naar rato tegen kostprijs, afhankelijk van lesvorm en lesduur.

Tijdens de 4 startlessen kan worden besloten om de vervolglessen niet voort te zetten. Dit dient men duidelijk en schriftelijk aan te geven.

Ga je na de 4 startlessen door, dan wordt je geacht het lopende cursusjaar af te maken. Wanneer je besluit niet door te gaan, is uitsluitend lesgeld verschuldigd voor de genoten startlessen.

Ga je door met de lessen na de zomervakantie? Let dan op, want bij de start van elk nieuw schooljaar dien je je opnieuw in te schrijven.

Tune Up Muziekpunt biedt 40 lessen aan per schooljaar. Dit is inclusief maximaal twee voorspeeldagen. De vakanties komen zoveel mogelijk overeen met die van het primair en voortgezet onderwijs in de regio Haarlem. In de vakanties en op officiele feestdagen is er in de regel geen les.

GA NAAR de FAQ

startlessen

Na inschrijving heb je bij Tune Up Muziekpunt altijd, elk jaar weer, 4 startlessen om te kijken of het goed klikt met de docent, het instrument bevalt en of de lessen (nog steeds) aanspreken en ook logistiek haalbaar zijn.

Als de 4 startlessen bevallen ga je automatisch door met de reguliere lessen, dan verbind je je voor de duur van het lopende cursusjaar.

Mocht tijdens de startlessen blijken dat het onverhoopt niet zou klikken met de betreffende docent, dan bestaat ook de mogelijkheid om van leraar of lerares te wisselen. En in geval de leerling een ander instrument zou willen uitproberen, dan kan dat op dezelfde basis (4 startlessen).

Blijkt tijdens de startlessen dat het toch geen succes is en de lessen niet aanslaan, dan kan daarna zonder verdere verplichtingen gestopt worden en is alleen de kostprijs voor het aantal genoten startlessen verschuldigd (1/40, 2/40, 3/40 of 4/40 x jaarcontributie 2023/2024). Dit dient men duidelijk en schriftelijk tijdens de startlessen aan te geven. Het verschuldige lesgeld van de genoten startlessen wordt verrekend met de lopende incasso. De incasso's worden daarna stopgezet.

lesduur

De muzieklessen zijn wekelijks op vast tijdstip. In overleg kun je ook één keer per twee weken les nemen. Hiervoor gelden aparte tarieven.

Je kunt voor privéles kiezen uit een lesduur van:

20 minuten
30 minuten (meest gekozen)
40 minuten
45 minuten
50 minuten
60 minuten

Wil je liever samen met een vriend(in) op les te komen, kies dan voor duoles en schrijf je samen in.

Je kunt voor duo-les kiezen uit een lesduur van:

30 minuten
45 minuten
60 minuten

Uitgebreide informatie

Kijk voor de tarieven, de betalingsvoorwaarden, de jaarkalender, de algemene voorwaarden en voor antwoorden op de meeste gestelde vragen op de volgende pagina's.

Tarieven & Betaling

Kalender

Algemene voorwaarden

FAQ

lesuitval

Indien de docent door ziekte of andere dringende reden verhinderd is les te geven, zal getracht worden de les op een later tijdstip in te halen, al naar gelang de mogelijkheden.

Indien de leerling verzuimt of door ziekte of andere redenen verhinderd is om één of meerdere lessen te volgen, dan zijn de docenten niet verplicht de gemiste lessen in te halen. In overleg met de docent kan hiervan worden afgeweken.

De docenten bij Tune Up Muziekpunt zijn flexibel en de goede wil is er om gemiste lessen in te halen, waar dat roostertechnisch mogelijk is. Indien er door schuld van de docent per schooljaar meer dan 3 lessen gemist zijn die niet ingehaald kunnen worden, dan heeft de leerling recht op restitutie van het betaalde lesgeld. Verzoek tot restitutie moet schriftelijk of per e-mail worden aangevraagd en zal aan het eind van het schooljaar verrekend worden.

Zie ook de algemene voorwaarden.

Leskaarten

Onregelmatige werktijden?

Tune Up Muziekpunt biedt speciaal voor leerlingen met die niet wekelijks op les kunnen komen zogenaamde leskaarten aan. Deze zijn in eerste instantie bedoeld voor leerlingen met wisselende werktijden en zijn beperkt geldig. De kosten ervan dienen ineens bij vooruitbetaling te worden voldaan.

10-lessenkaart
Recht op 10 lessen binnen het lopende schooljaar.

Let op: leskaarten zijn duurder per les dan bij jaarlijkse inschrijving! Zie hier de tarieven.

cadeauvouchers

Een uniek cadeau in de vorm van één of meerdere lesvouchers! De vouchers dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan en blijven een half jaar na de aankoopdatum geldig.

Stuur een e-mail naar info@tuneup.nl om aan te vragen.

subsidie & instrumentenhuur

Ook kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen zijn bij ons welkom. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt het lesgeld te betalen. Kijk op de website voor de spelregels en veelgestelde vragen. Via het Jeugdcultuurfonds kunt u een financiële tegemoetkoming aanvragen voor kinderen van 4 t/m 18 jaar.
Voor het huren van een muziekinstrument, kunt u in veel gevallen terecht bij de Stichting Algemeen Muziekfonds (SAM) te Haarlem.

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de websites:

www.jeugdcultuurfonds.nl

www.muziekfonds.nl