Informatie

Les bij Tune Up Muziekpunt?

Bij Tune Up Muziekpunt kun je op elk gewenst moment in het jaar starten met een cursus.

Na het invullen van het online inschrijfformulier wordt er contact met je opgenomen en in gezamenlijk overleg wordt er een lesafpraak gemaakt.

Tune Up Muziekpunt biedt 40 lessen aan per schooljaar. Dit is inclusief maximaal twee voorspeeldagen. De vakanties komen zoveel mogelijk overeen met die van het primair en voortgezet onderwijs in de regio Haarlem. In de vakanties en op officiele feestdagen is er in de regel geen les.

Iedereen begint met 4 startlessen. Elk seizoen opnieuw wordt de leerling de gelegenheid geboden om gedurende 1 tot 4 lessen te kijken of de leraar, het instrument en de lessen (nog steeds) aanspreken en of muziekles ook logistiek (nog steeds) praktisch en/of haalbaar is. Deze lessen zijn niet gratis maar naar rato tegen kostprijs, afhankelijk van lesvorm en lesduur.
Na de 4 'startlessen' dient te worden besloten of de lessen wel of niet zullen worden voortgezet. Ga je na de 4 ‘startlessen’ door, dan wordt je geacht het lopende cursusjaar af te maken. Wanneer je besluit niet door te gaan, is uitsluitend lesgeld verschuldigd voor de genoten 'startlessen'.

Ga je door na de zomervakantie? Let dan op, want bij de start van elk nieuw schooljaar dien je je opnieuw in te schrijven. Vul het online inschrijfformulier in en neem de 'hardcopy' mee bij de eerste les.

Gratis Proefles

Uitsluitend nieuwe leerlingen hebben recht op een gratis proefles van maximaal 30 minuten.
De proefles moet online worden aangevraagd en is éénmalig, geheel vrijblijvend, niet overdraagbaar of inwisselbaar en niet met terugwerkende kracht.

Binnen 7 dagen na de proefles dient de leerling middels het daarvoor bestemde formulier op de website kenbaar te maken of hij/zij gebruik zal maken van de 4 ‘startlessen’ of niet.

Lesduur

Met uitzondering van de workshops & korte cursussen zijn de lessen wekelijks op vast tijdstip. In overleg kun je ook één keer per twee weken les nemen.

Je kunt voor privéles kiezen uit een lesduur van:

20 minuten
30 minuten
40 minuten
45 minuten
50 minuten
60 minuten

Wil je liever samen met een vriend(in) op les te komen, kies dan voor duoles en schrijf je samen in.

Je kunt voor duo-les kiezen uit een lesduur van:

30 minuten
45 minuten
60 minuten

Kijk voor de tarieven, de betalingsvoorwaarden, de jaarkalender en de algemene voorwaarden op de volgende pagina's.

Tarieven & Betaling

Kalender 2019/2020

Algemene voorwaarden

lesuitval

Indien de docent door ziekte of andere dringende reden verhinderd is les te geven, zal getracht worden de les op een later tijdstip in te halen, al naar gelang de mogelijkheden.

Indien de leerling verzuimt of door ziekte of andere redenen verhinderd is om één of meerdere lessen te volgen, dan zijn de docenten niet verplicht de gemiste lessen in te halen. In overleg met de docent kan hiervan worden afgeweken.

De docenten bij Tune Up Muziekpunt zijn flexibel en de goede wil is er om gemiste lessen in te halen, waar dat roostertechnisch mogelijk is. Indien er door schuld van de docent per schooljaar meer dan 3 lessen gemist zijn die niet ingehaald kunnen worden, dan heeft de leerling recht op restitutie van het betaalde lesgeld. Verzoek tot restitutie moet schriftelijk of per e-mail worden aangevraagd en zal aan het eind van het schooljaar verrekend worden.

Zie ook de algemene voorwaarden.

Leskaarten

Onregelmatige werktijden?

Tune Up Muziekpunt biedt speciaal voor leerlingen met die niet wekelijks op les kunnen komen zogenaamde leskaarten aan. Deze zijn in eerste instantie bedoeld voor leerlingen met wisselende werktijden en zijn beperkt geldig. De kosten ervan dienen ineens bij vooruitbetaling te worden voldaan.

10-lessenkaart
Recht op 10 lessen binnen het lopende cursusjaar.

Opmerking: leskaarten zijn duurder per les dan bij jaarlijkse inschrijving!

Cadeauvouchers

Een uniek cadeau in de vorm van één of meerdere lesvouchers! De vouchers dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan en blijven een half jaar na de aankoopdatum geldig.

Stuur een e-mail naar info@tuneup.nl om aan te vragen.

subsidie & instrumentenhuur

Via het Jeugdcultuurfonds kunt u een financiële tegemoetkoming aanvragen voor kinderen van 4 t/m 18 jaar. Voor het huren van een muziekinstrument, kunt u in veel gevallen terecht bij de Stichting Algemeen Muziekfonds (SAM) te Haarlem.

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op hun websites

www.jeugdcultuurfonds.nl

www.muziekfonds.nl

Mededelingen

HERFSTVAKANTIE

Van zaterdag 19 oktober t/m zondag 27 oktober zijn er geen reguliere muzieklessen bij Tune Up Muziekpunt i.v.m. de herfstvakantie.

Tune Up Muziekpunt is wel geopend voor studioverhuur en eventuele inhaallessen.

INCASSO SEPT/OKT

Doorgaans vindt de eerste incasso van het cursusjaar plaats in oktober. Dit in verband met het verwerken van alle inschrijfformulieren en het aanmaken van alle incasso's. Derhalve worden de contributies voor september en oktober tegelijkertijd afgeschreven.

Vertrouwende op jullie begrip met excuses voor het eventuele ongemak.

Facebook

Instagram

Tune Up Muziekpunt | Instagram