Regels coronavirus

Coronavirus Tune Up Muziekpunt

update: 22-3-2021

Vanwege de huidige lockdown is Tune Up Muziekpunt tot en met dinsdag 20 april gesloten voor alle leerlingen en voor studioverhuur.

Alle leerlingen krijgen ONLINE lessen.

Onze docenten zijn meer dan bekwaam in het aanbieden van persoonlijke online lessen via Zoom, Skype, FaceTime, etc, waarbij de muzieklessen nog steeds op maat, eigentijds en afgestemd zijn op je eigen muzikale voorkeur, niveau, aspiraties, wensen en mogelijkheden.

Onze online lessen zijn een mooie muzikale afleiding en zorgen voor een moment van ontspanning in deze tijd van lockdown.

We verzoeken jullie allemaal om begrip voor de situatie te hebben. Mocht u vragen hebben over wat u nu nodig heeft om live-lessen te volgen, neem dan vooral contact met ons op.

We hopen uiteraard dat na deze tijd van sociale onthouding we de lessen in Tune Up Muziekpunt kunnen hervatten.
Vanaf 21 april 2021 gelden de onderstaande regels weer:

Bij Tune Up Muziekpunt hangen in elk lokaal schermen tussen de docent en de leerling, en ook in de wachtruimte. Je kunt op meerdere plekken je handen wassen en overal hangen posters/stickers met informatie omtrent de corona maatregelen. Ook zijn er mondkapjes voorhanden indien men hier gebruik van wenst te maken. We reinigen extra volgens de nieuwste richtlijnen en alles wat we gebruiken zijn 'disposables'.

Tune Up Muziekpunt houdt, in tegenstelling tot de nieuwe richtlijnen voor kinderen en jongeren, vanwege de bij het RIVM, de WHO en het OMT nog vele onwetendheden, op dit moment uit veiligheidsoogpunt vast aan de algehele anderhalvemeterregel voor iedereen, ongeacht leeftijd.

Vooruitlopend op de per half november wettelijke verplichting tot het dragen van mondkapjes hanteert Tune Up Muziekpunt de volgende richtijnen:
Vanaf 13 jaar draag je een mondkapje wanneer je je in het gebouw voortbeweegt. Dus bij binnenkomst, handen wassen, naar het lokaal, naar buiten. Je hoeft tijdens de les geen mondkapje op. Als je in de zitruimte/keuken kunt zitten hoef je zittend ook geen mondkampje op.

Lees hieronder de regels die voor iedere bezoeker, leerling, ouder, verzorger en docent gelden bij Tune Up Muziekpunt .

update: 22-3-2021

TUNE UP MUZIEKPUNT
“ANDERHALVE-METER-SAMENLEVING”

Kom Alleen Tune Up Muziekpunt
Was Je Handen Tune Up Muziekpunt Je Docent Haalt Je Op Tune Up Muziekpunt Houdt Afstand Tune Up Muziekpunt Wachten Tune Up Muziekpunt Ziek Tune Up Muziekpunt

ALGEMEEN BELEID

 • Kom zoveel mogelijk alleen.
 • Vanaf 13 jaar draag je een mondkapje in het gebouw wanneer je je voortbeweegt. Dus bij binnenkomst, handen wassen, naar het lokaal, naar buiten. Je hoeft tijdens de les geen mondkapje op. Als je in de zitruimte/keuken kunt zitten hoef je zittend ook geen mondkampje op.
 • Was je handen bij binnenkomst.
 • Wacht, na je handen te hebben gewassen, totdat je docent je komt halen vanuit de zitruimte/keuken. Zo voorkomen we dat er toch mensen zich onnodig op gang bevinden.
 • Kom strikt op de afgesproken lestijd, niet te vroeg zodat je lang in de zitruimte/keuken moet wachten, indien je toch veel eerder bent, wacht dan zoveel mogelijk buiten.
 • Houdt altijd anderhalve meter afstand, ongeacht je leeftijd. En als je moet kuchen, hoesten of niesen, houd je dan aan de standaard corona-maatregel en doe dit dan in je ellenboog.
 • Geen wachtenden in de gang.
 • Blijf thuis als je ziek bent of pas ziek bent geweest. Dus bij verkoudheid, hoest, keelpijn, benauwdheid of koorts, kom dan niet naar muziekles.
 • Is er binnen je gezin iemand ziek of net ziek geweest, blijf dan thuis.
 • Leerlingen en docenten mogen na klachten pas weer naar Tune Up Muziekpunt als ze minimaal 24 UUR VOLLEDIG KLACHTENVRIJ zijn.
 • Ben je de afgelopen 2 weken in een hoogrisico-gebied geweest of in aanraking gekomen met coronapatiënten, kom dan niet naar muziekles.
 • Jonge leerlingen tot 6 jaar mogen met inachtneming van de voorgeschreven veiligheidsprocedures vergezeld worden door maximaal 1 ouder.

LESBELEID

 • Indien de leerling i.v.m. klachten niet fysiek naar de les kan komen, kan de les online doorgaan of in overleg wordt naar een andere oplossing gezocht.
 • Indien de docent (lichte) klachten heeft, zullen de lessen online plaatsvinden totdat de docent minimaal 24 uur klachtenvrij is. Alleen dan zal de docent weer naar Tune Up Muziekpunt komen om fysiek les te geven.
 • De lesroosters worden aangepast zodat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat er twee (of meer) leerlingen tegelijkertijd starten. De regel is dat elk lokaal een vaste aanvangtijd per half uur heeft, met minimaal 5 minuten tussentijd.
  Aanvang lessen: :00, :05, :10, :15, :20, :25, :30, :35, :40, :45, :50, :55.
 • We vragen de leerling iets eerder te stoppen met de les zodat de docent de tijd heeft om de ruimte en instrumentarium te reinigen.
 • Lesmateriaal wordt niet overhandigd tussen docent en leerling of onderling tussen leerlingen of docenten. De leerling neemt zelf schrijfgerei mee en/of krijgt nieuwe blaadjes mee.

HYGIËNEBELEID

 • Was altijd je handen voordat je de lesruimte binnen gaat. Wassen/desinfecteren doe je in de keuken of wc maar houdt altijd minimaal anderhalve meter afstand en wacht tot je aan de beurt bent.
 • De leslokalen zijn elk voorzien van schoonmaakdoekjes en reinigingsspray en alcohol. Na elke les zullen instrumenten (toetsen, deurklink, muziekstandaard etc.) worden gereinigd en zal het lokaal worden geventileerd.
 • Geen gebruik van wisselinstrumenten (gitaar, basgitaar, drumstokken etc) zonder voorafgaande grondige reiniging.
 • Indien gewenst/vereist draagt men waar mogelijk latex handschoenen.
 • De docent maakt aan het eind van de lesdag het leslokaal schoon en ontsmet schakelaars, instrumenten, audio-apparatuur, deurklinken, etc.

WACHTBELEID KEUKEN & ZITRUIMTE

 • Mits de ‘anderhalvemeter-maatregel’ in acht wordt genomen en kan worden gewaarborgd, mogen er in de keuken maximaal 4 personen zitten, elk aan een hoek van de tafel.
 • Mits de ‘anderhalvemeter-maatregel’ in acht wordt genomen en kan worden gewaarborgd, mogen er in de tv-ruimte/lobby maximaal 4 personen zitten: 2 op de hoeken van de bank en 2 naast de tv staande kuipstoelen.
 • Probeer in de keuken of tv-ruimte zo min mogelijk aan te raken. We zullen deze ruimtes tussendoor zoveel mogelijk reinigen.

FIETSSTALLINGBELEID

 • De fietsen dienen minimaal anderhalve meter van elkaar gestald te worden, zonder daarbij de vrije doorgang op het trottoir en eventuele toegangsdeuren van bedrijven en buurtbewoners te belemmeren.Gitaarlokaal met schermen bij Tune Up Muziekpunt Zanglokaal met schermen bij Tune Up Muziekpunt
Drumlokaal met schermen bij Tune Up Muziekpunt Pianolokaal met schermen bij Tune Up Muziekpunt