Regels coronavirus

Bij Tune Up Muziekpunt hangen in elk lokaal schermen tussen de docent en de leerling. Je kunt op meerdere plekken je handen wassen en overal hangen posters/stickers met informatie omtrent de corona maatregelen.

Lees hieronder de regels.

Gitaarlokaal met schermen bij Tune Up Muziekpunt Zanglokaal met schermen bij Tune Up Muziekpunt
Drumlokaal met schermen bij Tune Up Muziekpunt Pianolokaal met schermen bij Tune Up Muziekpunt

update: 19-5-2020

TUNE UP MUZIEKPUNT
“ANDERHALVE-METER-SAMENLEVING”

ALGEMEEN BELEID

 • Kom zoveel mogelijk alleen.
 • Houdt altijd anderhalve meter afstand en in geval je moet kuchen, hoesten of niesen, houd je dan aan de standaard corona-maatregel en doe dit dan in je ellenboog.
 • Blijf thuis als je ziek bent of pas ziek bent geweest. Dus bij verkoudheid, hoest, keelpijn, benauwdheid of koorts (lichaamstemperatuur rond de 38 graden of hoger), kom dan niet naar muziekles.
 • Is er binnen je gezin iemand ziek of net ziek geweest (verkoudheid, hoest, keelpijn, benauwdheid of koorts), blijf dan thuis.
 • Ben je de afgelopen 2 weken in een hoogrisico-gebied geweest of in aanraking gekomen met coronapatiënten, kom dan niet naar muziekles.
 • Jonge leerlingen tot 6 jaar mogen met inachtneming van de voorgeschreven veiligheidsprocedures vergezeld worden door maximaal 1 ouder.
 • Kom strikt op de afgesproken lestijd, niet te vroeg zodat je niet in de kantine hoeft te wachten, indien je toch eerder bent, wacht dan zoveel mogelijk buiten.
 • Geen wachtenden in de gang.
 • Probeer in de kantine of tv-ruimte zo min mogelijk aan te raken. We zullen deze ruimtes tussendoor zoveel mogelijk reinigen.
 • We reinigen extra volgens de nieuwste richtlijnen en alles wat we gebruiken zijn 'disposables'.
 • Om het risico op mogelijke besmetting te minimaliseren werken wij zoveel mogelijk met extra bescherming zoals plastic of glazen (gewapend) tussenschermen.

LESBELEID

 • Het streven is om binnen de logistieke mogelijkheden qua protocol zoveel als mogelijk de muzieklessen fysiek te geven.
  Indien echter qua logistiek en lesplanning niet aan het protocol kan worden voldaan, dan zal er een zo optimaal mogelijke verdeling tussen fysieke en online lessen worden gemaakt.
 • De lesroosters worden aangepast zodat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat er twee (of meer) leerlingen tegelijkertijd starten. De regel is dat elk lokaal een vaste aanvangtijd per half uur heeft, met minimaal 5 minuten tussentijd.
  Aanvang 30 min-lessen: 00, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55.
 • We vragen de leerling iets eerder te stoppen met de les zodat de docent de tijd heeft om de ruimte en instrumentarium te reinigen.
 • Er worden geen groepslessen gegeven.
 • Duolessen en groepslessen worden als volgt opgesplitst:
  • D030 wordt: P015 - P015
  • D045 wordt: P020 - (5 min) - P020
  • T060 wordt: P020 - P020 - P020
 • In overleg is ook les op zaterdag mogelijk.
 • Lesmateriaal wordt niet overhandigd tussen docent en leerling of onderling tussen leerlingen of docenten. De leerling neemt zelf schrijfgerei mee en/of krijgt nieuwe blaadjes mee.

HYGIËNEBELEID

 • Was altijd je handen voordat je de lesruimte binnen gaat. Wassen/desinfecteren doe je in de keuken of wc maar houdt altijd minimaal anderhalve meter afstand en wacht tot je aan de beurt bent.
 • De leslokalen zijn elk voorzien van schoonmaakdoekjes en reinigingsspray en alcohol. Na elke les zullen instrumenten (toetsen, deurklink, muziekstandaard etc.) worden gereinigd en het lokaal worden geventileerd.
 • Geen gebruik van wisselinstrumenten (gitaar, basgitaar, drumstokken etc) zonder voorafgaande grondige reiniging.
 • Indien gewenst/vereist draagt men waar mogelijk latex handschoenen.
 • Indien gewenst/vereist draagt met een mondkapje.
 • De docent maakt aan het eind van de lesdag het leslokaal schoon en ontsmet schakelaars, instrumenten, audio-apparatuur, deurklinken, …

DEURBELEID

 • Voorafgaand aan het naar binnen gaan van het leslokaal, dien je zekerheidshalve nog even op deur of raam te kloppen. Hierbij is het nummer van het leslokaal bepalend voor het klopsignaal: lokaalnummer = aantal kloppen. Pas als de docent heeft geantwoord heeft met hetzelfde klopsignaal, mag je naar binnen. Tot die tijd houd je anderhalve meter afstand van de deur waarbij de gang in de richting van de uitgang altijd vrij moet zijn.

WACHTBELEID KEUKEN & ZITRUIMTE

 • Mits de ‘anderhalvemeter-maatregel’ in acht wordt genomen en kan worden gewaarborgd, mogen er in de keuken maximaal 4 personen zitten, elk aan een hoek van de tafel.
 • Mits de ‘anderhalvemeter-maatregel’ in acht wordt genomen en kan worden gewaarborgd, mogen er in de tv-ruimte/lobby maximaal 4 personen zitten: 2 op de hoeken van de bank en 2 naast de tv staande kuipstoelen.

FIETSSTALLINGBELEID

 • De fietsen dienen minimaal anderhalve meter van elkaar gestald te worden, zonder daarbij de vrije doorgang op het trottoir en eventuele toegangsdeuren van bedrijven en buurtbewoners te belemmeren.