Regels coronavirus

Bij Tune Up Muziekpunt hangen in elk lokaal schermen tussen de docent en de leerling, en ook in de wachtruimte. Je kunt op meerdere plekken je handen wassen en overal hangen posters/stickers met informatie omtrent de corona maatregelen. Ook zijn er mondkapjes voorhanden indien men deze is vergeten mee te nemen. We reinigen extra volgens de nieuwste richtlijnen en alles wat we gebruiken zijn 'disposables'.

De studio's van Tune Up Muziekpunt hebben allemaal een eigen gescheiden luchttoevoer en beschikken over geavanceerde airconditioners met E-Ion Plus technolgie. Deze elektrostatische luchtreiniger elimineert 99% van de bacteriën, virussen en schimmels uit de lucht.

In de grotere studio's staan tevens de nieuwste ultra moderne HEPA luchtreinigers die de lucht zuiveren van virussen, fijnstof, bacteriën, allergenen, schimmels, en meer en zijn geschikt voor ruimtes tot 250m3.


Lees hieronder de regels die voor iedere bezoeker, leerling, ouder, verzorger en docent gelden bij Tune Up Muziekpunt .

TUNE UP MUZIEKPUNT
“ANDERHALVE-METER-SAMENLEVING”

Kom Alleen Tune Up Muziekpunt
Was Je Handen Tune Up Muziekpunt Je Docent Haalt Je Op Tune Up Muziekpunt Houdt Afstand Tune Up Muziekpunt Wachten Tune Up Muziekpunt Ziek Tune Up Muziekpunt

ALGEMEEN BELEID

 • Kom zoveel mogelijk alleen.
 • Vanaf 13 jaar draag je een mondkapje in het gebouw, maar alleen wanneer je je voortbeweegt. Dus bij binnenkomst, handen wassen, naar het lokaal, naar buiten. Je hoeft tijdens de les geen mondkapje op. Als je in de zitruimte/keuken kunt zitten hoef je zittend ook geen mondkampje op.
 • Was je handen bij binnenkomst.
 • Wacht, na je handen te hebben gewassen, totdat je docent je komt halen vanuit de zitruimte/keuken. Zo voorkomen we dat er toch mensen zich onnodig op gang bevinden.
 • Kom strikt op de afgesproken lestijd, niet te vroeg zodat je lang in de zitruimte/keuken moet wachten, indien je toch veel eerder bent, wacht dan zoveel mogelijk buiten.
 • Houd altijd anderhalve meter afstand. En als je moet kuchen, hoesten of niesen, doe dit dan in je ellenboog.
 • Geen wachtenden in de gang.
 • Blijf thuis als je ziek bent of pas ziek bent geweest. Dus bij verkoudheid, hoest, keelpijn, benauwdheid of koorts, kom dan niet naar muziekles.
 • Heeft er binnen je gezin iemand koorts, blijf dan thuis.
 • Leerlingen en docenten mogen na klachten pas weer naar Tune Up Muziekpunt als ze minimaal 24 UUR VOLLEDIG KLACHTENVRIJ zijn.
 • Ben je de afgelopen 2 weken in een hoogrisico-gebied geweest of in aanraking gekomen met coronapatiënten, kom dan niet naar muziekles.
 • Jonge leerlingen mogen met inachtneming van de voorgeschreven veiligheidsprocedures vergezeld worden door maximaal 1 ouder tijdens de les.

LESBELEID BIJ KLACHTEN

 • Indien de leerling i.v.m. klachten niet fysiek naar de les kan komen, kan de les online doorgaan of in overleg wordt naar een andere oplossing gezocht.
 • Indien de docent (lichte) klachten heeft, zullen de lessen online plaatsvinden totdat de docent minimaal 24 uur klachtenvrij is. Alleen dan zal de docent weer naar Tune Up Muziekpunt komen om fysiek les te geven.

WACHTBELEID KEUKEN & ZITRUIMTE

 • Mits de ‘anderhalvemeter-maatregel’ in acht wordt genomen en kan worden gewaarborgd, mogen er in de keuken maximaal 4 personen zitten, elk aan een hoek van de tafel.
 • Mits de ‘anderhalvemeter-maatregel’ in acht wordt genomen en kan worden gewaarborgd, mogen er in de tv-ruimte/lobby maximaal 4 personen zitten: 2 op de hoeken van de bank en 2 naast de tv staande kuipstoelen.


 • Gitaarlokaal met schermen bij Tune Up Muziekpunt Zanglokaal met schermen bij Tune Up Muziekpunt
  Drumlokaal met schermen bij Tune Up Muziekpunt Pianolokaal met schermen bij Tune Up Muziekpunt