Inschrijfformulier 2015/2016

Vul hieronder je gegevens in om je in te schrijven bij Tune Up Muziekpunt.
Ook wanneer u wilt beginnen met proeflessen dient u zich in te schrijven.

Na het invullen van een inschrijfformulier ontvangt u een bevestiging met digitaal inschrijfformulier op het door u opgegeven e-mail adres. (Ouder/Voogd ontvangt deze eveneens indien van toepassing)

Daarna wordt er contact met u opgenomen en in gezamenlijk overleg wordt er een lesafspraak gemaakt.

Gegevens cursist

Naam ouder/voogd

Selecteer Cursus

Selecteer Lesduur

Selecteer eerst een cursus.

Geschiedenis

Ja, ik heb eerder een instrument bespeeld?
Ja, ik heb eerder les bij Tune Up Muziekpunt gehad?

Beschikbaarheid

Ik kan onmogelijk les volgen op:

Betaling Lesgeld

Opmerking

Machtiging

Hierbij machtig ik Tune Up, met ingang van datum van inschrijving tot schriftelijke wederopzegging, het les- en/of cursusgeld op vaste tijdstippen van mijn bankrekening over te schrijven naar bankrekeningnummer NL72 INGB 0004 3319 08 t.n.v. Tune Up en ga ik akkoord met eventuele wijzigingen met betrekking tot de les- en/of cursusbijdragen. Indien ik het niet eens ben met de door Tune Up verrichtte afschrijving kan ik dit binnen 56 dagen aan mijn bank kenbaar maken.


Hierbij verklaar ik dat het formulier volledig en naar waarheid is ingevuld en akkoord ga met de Algemene voorwaarden.