Aanvraagformulier gratis* proefles

Uitsluitend nieuwe leerlingen hebben recht op een gratis proefles van maximaal 30 minuten.

De proefles moet online worden aangevraagd (met onderstaand formulier) en is éénmalig, geheel vrijblijvend, niet overdraagbaar of inwisselbaar en niet met terugwerkende kracht.

Binnen 7 dagen na de proefles dient de leerling kenbaar te maken of hij/zij start met de reguliere lessen of niet.

N.B. Als een al ingeplande proefles wegens verhindering niet kan doorgaan, dient u dit minimaal 48 uur van tevoren te melden. Zonder tijdige voorafgaande afzegging vervalt het recht op de gratis proefles.

* Groepslessen/strippenkaarten zijn i.v.m. logistiek en duur van de lessen niet gratis.
N.B. Wanneer men na de proefles kiest voor een strippenkaart/groepsles, zal de proefles in rekening worden gebracht.

Gegevens leerling

Contactgegevens

Instrument:

Mogelijke lesdagen/-tijden:

Ervaring:

Opmerking


Hierbij verklaar ik dat het formulier volledig en naar waarheid is ingevuld en akkoord ga met de Algemene voorwaarden en het privacybeleid.