Inschrijfformulier 2022/2023

Vul hieronder je gegevens in om je in te schrijven bij Tune Up Muziekpunt.
Elk seizoen dient de leerling zich opnieuw in te schrijven.

Iedereen* begint met de unieke startlessen. Lees hier wat dat allemaal inhoudt.
* leskaarten uitgezonderd

Na het invullen en verzenden van een inschrijfformulier ontvangt u een bevestiging met PDF op het door u opgegeven e-mail adres. (Ouder/Voogd ontvangt deze eveneens indien van toepassing)

Bij nieuwe aanmeldingen wordt er contact met u opgenomen en in gezamenlijk overleg wordt er een lesafspraak gemaakt.

Gegevens cursist

Naam ouder/voogd

Selecteer Cursus

Selecteer Lesduur

Selecteer eerst een cursus.

Selecteer Lesfrequentie

Selecteer eerst een lesduur.

Geschiedenis

Ja, ik heb eerder een instrument bespeeld?
Ja, ik heb eerder les bij Tune Up Muziekpunt gehad?

Beschikbaarheid

Ik kan onmogelijk les volgen op:

Betaling Lesgeld

Zie hier wanneer de betalingstermijnen zijn.

Opmerking

Machtiging

Hierbij machtig ik Tune Up, met ingang van datum van inschrijving tot schriftelijke wederopzegging, het les- en/of cursusgeld op vaste tijdstippen van mijn bankrekening over te schrijven naar bankrekeningnummer NL72 INGB 0004 3319 08 t.n.v. Tune Up W E S en ga ik akkoord met eventuele wijzigingen met betrekking tot de les- en/of cursusbijdragen. Indien ik het niet eens ben met de door Tune Up verrichtte afschrijving kan ik dit binnen 56 dagen aan mijn bank kenbaar maken.


Hierbij verklaar ik dat het formulier volledig en naar waarheid is ingevuld en akkoord ga met de Algemene voorwaarden en het privacybeleid.

s.v.p. één keer op 'verzenden' drukken en even wachten. U ontvangt een e-mail ter bevestiging.